deneme bonusudeneme bonusu veren siteler

Asgari İşçilik Nedir?

Asgari İşçilik Nedir?
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Asgari işçilik uygulaması; bir işin yürütümü için gerekli olan en az sigortalı sayısına, sigorta
primine esas kazanç tutarına ve çalışma süresine uygun olarak işverence Kuruma yeterli işçilik bildirilip
bildirilmediğinin tespitine yönelik bir uygulama olup, kayıt dışı istihdamın önlenmesini ve Kurum
gelirlerinin artırılmasını amaçlamaktadır.

Asgari İşçilik

İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından
gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde
bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin
niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili
meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir.

Söz konusu tespitler,
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır.Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar
tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri
yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır.

İhale mevzuatına göre yaptırılan işlerde yapılan işlemler:
Döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale
mevzuatına göre yaptırılan her türlü işlerde ünitece yapılacak araştırma; işin kesin kabulünün ya da
geçici kabulünün noksansız olarak yapıldığı tarihten sonra ve işverene ödenmesi gereken Katma Değer
Vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dâhil toplam istihkak tutarına, işin asgari işçilik
oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

İhale konusu iş dolayısıyla işin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün noksansız olarak yapıldığı tarihten sonra ve işverene ödenmesi gereken malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dâhil toplam istihkak tutarına işin asgari işçilik oranı %25 eksik olarak uygulanmakta, malzemeli işçilik içeren faturalar ünite tarafından yapılan incelemede toplam hak edişten düşülmemektedir.

Buna karşın Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca tespit olunan ya da meslek mensubu tarafından yapılan incelemede, değerlendirmeye esas KDV hariç hakediş miktarı, malzeme fiyat farkı ve varsa akreditif bedeli ile ihale makamınca müteahhide kısmen malzeme verilmesi ve bu malzemelerin bedelinin belirlenerek toplam hak edişe dâhil edilebilmesi durumunda, belirlenen malzeme bedeli tutarı da dâhil edilerek bulunan matrahtan, varsa malzemeli işçilik içeren faturalarının düşülmesi ile bulunan tutara tebliğde belirtilen oranda asgari işçilik oranı % 25 eksiltme yapılmadan uygulanmaktadır. Bu şekilde tespit edilen asgari işçilik miktarından, varsa salt işçilik fatura tutarları ile yine varsa prime esas kazancın üst sınırı aşan ödemeler düşülerek işverenin bildirilmesi gereken yeterli işçilik miktarı belirlenmektedir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ataşehir escort pendik escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler
instagram takipçi satın al instagram takipçi hilesi promosyon çakmak İnstagram takipçi satın al
Uygulamayı Yükle

Bizi cihazınıza yükleyin ve tüm gelişmelere bir tık yakın olun.

Hata! Bazı sorunlarla karşılaştık. | Akura

Hata! Bazı sorunlarla karşılaştık.

İstenilen sayfa bulunamadı.
Üst