Etiket: enflasyon

Ekonomi

Enflasyona Endeksli Tahvil Nedir?

Enflasyona Endeksli Tahvil, enflasyona karşı koruma sağlayan bir tahvil türüdür. Anapara ve faiz ödemeleri tüketici fiyat endeksindeki değişikliklere göre ayarlanan sabit getirili bir menkul kıymettir. Bu tahvil türü, yatırımcılara geleneksel tahvillere bir alternatif sunar ve onlara enflasyona karşı bir koruma sağlar. Enflasyona endeksli tahvil ayrıca yatırımcılara, yüksek enflasyon dönemlerinde faydalı...

Haberi Oku
Ekonomi

İkincil Gelir Hesabı Nedir?

İkincil gelir hesabı, yabancı işlemlerle ve farklı ülkelerin sakinleri arasındaki işlemlerle ilgili verileri toplamanın ve analiz etmenin bir yoludur. Ülkeler arasındaki ödemeler dengesinin yanı sıra bir ülkeden ayrılan veya ülkeye giren parayı içeren diğer tüm uluslararası işlemleri temsil ederler. Hükümetlerin ve ekonomistlerin, belirli malların üretim seviyelerindeki veya fiyat seviyelerindeki değişikliklerden...

Haberi Oku
Ekonomi

TÜFE Nedir?

Tüketici Fiyat Endeksi veya TÜFE, tüketicinin işlemlerini aracı olarak kullanarak uzun bir süre boyunca maliyet artışını veya azalışını ölçmede önemli bir uygulamadır. TÜFE veya enflasyon gibi fiyatlardaki değişim, fiyat değişikliklerinin en yaygın ölçüsüdür. TÜFE, belirli bir süre için bir dizi kalem için varsayılan ortalama zemin fiyatlarını endeksleyerek ve bu sözde...

Haberi Oku
Ekonomi

Dünyanın En Zengin Ülkeleri

Dünyanın en zengin ülkeleri ağırlıklı olarak Avrupa ve Kuzey Amerika'da yer almaktadır. ABD, Finlandiya, Norveç, isveç ve Lüksemburg, kişi başına düşen GSYİH ile orantılı olarak en zengin ülkelerdir. Servet birikimine yol açan iki faktör vardır: nüfus artışı, sermaye birikimi. Ek bir faktör de "uluslararası ticaret eğilimi." Bu, bir ülkenin ekonomik...

Haberi Oku
Ekonomi

Satın Alma Gücü Nedir?

Satın alma gücü, mal ve hizmet satın alma yeteneğidir. Bireylerin veya hanehalklarının borç almadan mal ve hizmet satın alma kapasitesidir. Genellikle bir kişinin neyi satın alabileceğini belirlediği için gelirle yakından ilgilidir. Örneğin, geliri daha fazla olan bir kişi, geliri daha az olan birinden daha fazla satın alma gücüne sahip olacaktır....

Haberi Oku
Ekonomi

Çekirdek Enflasyon Nedir?

'Çekirdek enflasyon', manşet enflasyon oranına dahil edilmemiş enflasyonu ifade eden bir terimdir. Amacı, enflasyon baskılarının daha iyi bir göstergesini sağlamaktır. Gıda ve enerji gibi şeylerin fiyatlarını dikkate alır. Bu fiyatlar çok dalgalıdır ve manşet enflasyon oranının her zaman enflasyon baskılarını adil bir şekilde yansıtmayacağını bilmek önemlidir. Gıda ve enerji fiyatları dalgalı Bazı ekonomistler...

Haberi Oku
Ekonomi

Ekonomide Emisyon Nedir?

Temel olarak, yakıt üretimi, ulaşım ve ormancılık gibi belirli bir endüstriyel faaliyet tarafından yayılan karbondioksit miktarıdır. Bu emisyonlar, çevredeki sera gazı emisyonlarına büyük katkı sağlamaktadır. Bu gazlar iklim değişikliğinden sorumludur ve çevreye büyük zararlar vermektedir. Bu emisyonlar ekonomide önemlidir çünkü ekonominin ne kadar ürettiğini ve tükettiğini etkileyebilirler. Bu emisyonlar aynı zamanda enerji kullanımını azaltarak...

Haberi Oku
Ekonomi

Doğum Borçlanması Nedir? Doğum Borçlanması Ne Kadar? 2023

Nereye, nasıl başvurulur? İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal...

Haberi Oku
Ekonomi

İstihdam Nedir?

İstihdamın ne olduğuna dair birçok tanım var. Tanımlar, emeğin Yararsızlığını, Ücretler üzerindeki kontrolü ve istihdam koşullarını içerir. Bunlardan bazılarını ele alalım. Birincisi istihdamdır: işi içeren bir iş veya faaliyettir. İkinci tanım, çalışma koşullarına odaklanır. Temel olarak, istihdam, yaşamak için para kazanmaktan oluşur. En yaygın istihdam türüdür. Çok sayıda faydası vardır ve ayrıca insanlara finansal güvenlik sağlar. Emeğin...

Haberi Oku
Ekonomi

Ekonomide Senyoraj Nedir?

Senyorajın ne olduğunu hiç merak ettiyseniz, doğru yere geldiniz. Bu kavram, altının değeri ve bir hükümetin gelir elde etmesine nasıl yardımcı olabileceği ile ilgilidir. Bununla birlikte, senyoraj enflasyona neden olabileceği için hükümet için de bir kayıpla sonuçlanabilir. Senyoraj bir hükümet için bir gelir kaynağıdır Senyoraj, bir para biriminin değeri ile üretim maliyeti...

Haberi Oku
selimpasaspor.org
Bursa Haber
Uygulamayı Yükle

Bizi cihazınıza yükleyin ve tüm gelişmelere bir tık yakın olun.