arama

AYM; Sendika ve Bylock Tek Başına Suç Sayılmaz

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Ekonomi Uzmanı

Anayasa Mahkemesinden önemli bir karar geldi. Kişinin ihraç edilmesi, hakkında soruşturma açılıp tutuklanması için yeterli değildir.
MGK kararıyla Milli Güvenliğe aykırı dernek, vakıf ya da sendikaya üye olmak tek başına suç unsuru olusturmaz.
Telefonda bylock kalıntılarının olması da kişiyi bylock kullanıcısı yapmak için yeterli olmaz.

AYM’nin başvurucu hakkındaki değerlendirmesi;

  1. Suç işlendiğine dair belirtinin bulunması tutuklama tedbiri için ön koşul olduğundan aksi durumun kabulü, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına ilişkin tüm güvencelerin anlamsız hâle gelmesi sonucunu doğurur. Olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı dönemlerde de kişilerin suç işlediklerine dair belirti bulunmadan tutuklanmaları durumun gerektirdiği ölçüde bir tedbir olarak kabul edilemez.

Somut olayda soruşturma makamları başvurucunun suç işlediğine dair belirtileri somut olgularla ortaya koymadan tutuklama tedbirine başvurmuştur. Bu itibarla olağanüstü hâl döneminde temel hak ve özgürlüklerin kullanımının durdurulmasını ve sınırlandırılmasını düzenleyen Anayasa’nın 15. maddesinin başvurucunun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına yönelik güvencelere aykırı bu müdahaleyi meşru kılmadığı değerlendirilmiştir.
Anayasa Mahkemesi, sendikaya üye olmak, bir derneğe üye olmak gibi suç oluşturma kastı olmayan durumlarda verilentutuklama kararları için hak ihlali verdi.

Mahkemeler İçin Emsal Karar

AYM’nin vermiş olduğu bu ihlal kararının yerel mahkemeler için emsal oluşturması beklenmektedir. Hukukçular,  AYM kararlarının hemen uygulanması gerektiği konusunda görüş birliği yapıyor; ama bazı durumlarda yerel mahkemeler AYM kararlarını görmezden gelebiliyor.

Şu anda binlerce kişi sendika üyeliği ya da telefonunda Bylock sinyalleri olduğu için tutuklu bulunmaktadır. Bu ihlal kararının uygulanması durumumda binlerce kişinin tahliye edilmesi söz konusu olacaktır.

www.ekonomistr.com

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.