Etiket: döviz

Ekonomi

Çıktı Açığı Nedir?

Çıktı açığı, her işçinin maksimum üretkenliğini yapması durumunda üretimin nasıl görüneceğini ifade eder. Kelimenin tam anlamıyla potansiyel ve gerçek verimlilik arasındaki farktır. Gelişmekte olan ülkelerde yaşayanlar, gelişmiş dünyada yaşayanlara kıyasla sağlık, ekonomik, sosyal ve çevresel zorluklarla mücadele etmektedir. Kenya'nın GSYİH büyüme oranı, çoğu insanın Kenya'nın zayıf altyapısı tarafından görüldüğü gibi...

Haberi Oku
Ekonomi

Risk Primi Nedir?

Ekonomistler genellikle risk primlerini tartışırlar. Bu, bir yatırımcının riskli bir yatırımdan elde etmeyi beklemesi gereken ek getiri miktarıdır. Risk primi, Hazine teminatı veya G7 enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranı gibi bazı standart getiri oranları üzerinden ölçülür. Keynes Yatırım Fonlarına göre, "İnsanlar daha yüksek riskli (daha yüksek oynaklık) menkul kıymetlere yatırım...

Haberi Oku
Ekonomi

Bilanço Nedir?

Bilanço, işletmenin finansal durumunu özetleyen bir finansal tablodur. Varlıkları, yükümlülükleri ve özkaynakları içerir. Bilançolar iki tür bilgi sağlar: finansal ve yönetsel. Finansal bilgiler, alacak hesapları, envanter, cari borçlar, duran varlıklar, yatırım menkul kıymetleri, banka veya diğer kurumlara ödenecek senetler, banka veya kurum olmadıkları takdirde hissedarlara veya ortaklara ödenecek senetleri içerir....

Haberi Oku
Ekonomi

Satın Alma Gücü Nedir?

Satın alma gücü, mal ve hizmet satın alma yeteneğidir. Bireylerin veya hanehalklarının borç almadan mal ve hizmet satın alma kapasitesidir. Genellikle bir kişinin neyi satın alabileceğini belirlediği için gelirle yakından ilgilidir. Örneğin, geliri daha fazla olan bir kişi, geliri daha az olan birinden daha fazla satın alma gücüne sahip olacaktır....

Haberi Oku
Ekonomi

Ekonomide Şeffaflık Nedir?

Ekonomide şeffaflık, "ekonomik aracılar (hem tüketiciler, firmalar hem de hükümetler) hakkındaki tüm ilgili bilgilerin ve ekonomiyi tanımlayan değişkenlerin kamuya açık olarak bilinmesi koşulu ile tanımlanır.” Bazen bir finansal sistemin düzenliliği anlamına gelir; Bu, herhangi bir finansal işlemin düzenleyici kurumlar ve üçüncü taraflar tarafından görülebileceği anlamına gelir. Diğer zamanlarda şeffaflık düzenlemeyle...

Haberi Oku
Ekonomi

Finansal İstikrar Nedir?

Finansal istikrar, bir ekonominin başarılı bir şekilde sürdürülmesini, özellikle bir ülkenin para biriminin ve kredibilitesinin başarısını tanımlayan ekonomik bir ifadedir. İstikrarı neyin oluşturduğuna dair evrensel bir tanım yoktur, ancak bazı genel kriterler vardır. Örneğin, en sık kullanılan iki gösterge, iç üretimin büyüme oranı veya bir ülkenin para biriminin diğer ekonomilerinkilere...

Haberi Oku
Ekonomi

Getiri Eğrisi Nedir?

"Getiri eğrisi" terimi, "aynı kredi niteliğindeki iki yıllık ve on yıllık devlet tahvillerinin faiz oranları arasındaki fark" olarak tanımlanmıştır. Getiri eğrisi, bir bireyin farklı risk profillerine göre çeşitli terimlerle bir yatırımdan ne kazanacağını ortaya koyan bir grafiktir. Ayrıca verimin olgunlukla nasıl değiştiğini de gösterir. Paranızı farklı faiz oranlarına yatırmanız karşılığında...

Haberi Oku
Ekonomi

Sistemik Risk Nedir?

Sistemik risk, genel olarak, bir banka temerrütünün kendi dışında sonuçları olabileceği ve bankanın başarısızlığından da etkileneceği anlamına gelir. Son birkaç yılda finansal piyasada çok fazla oynaklık gördük. Yatırımcıları ayak parmaklarında tutan üzerimizde gizlenen birçok belirsizlik var. 2008-2009 mali krizleri ve Brexit ve ABD tarife savaşları gibi küçük yayılma, spekülasyonun bir...

Haberi Oku
Ekonomi

Bileşik Faiz Oranı Nedir?

"B" sermayesi ile gösterilen bileşik faiz oranı, paranın ne sıklıkta çarpılacağını belirler. Bir bankanın faiz getirisini bir kereden fazla artırabileceği B sayısı veya yıllık dönem sayısı ne kadar fazlaysa bileşik faiz oranı o kadar fazladır. Bu nedenle, düşük B sayısı, kredi kazançlarından para kazanmaya kadar olan tüm artışların her artıştan...

Haberi Oku
Ekonomi

Finansal Bulaşım Nedir?

Finansal bulaşım, ekonominin bir kesimindeki, genellikle bankacılık veya finansal piyasalardaki rahatsızlıklar, uyumsuz ekonomik bağlantıların bir kombinasyonu yoluyla diğer kesimlere hızla yayıldığında ortaya çıkar. Sorun tırmanıyor ve tam bir krize dönüşüyor. Bunun nedeni, kötü entegre olmuş ülkelerin kötü zamanlarda kısa vadeli finansman amacıyla diğer ülkelerden daha az borç alabilmeleri ve ayrıca...

Haberi Oku
selimpasaspor.org
Bursa Haber
Uygulamayı Yükle

Bizi cihazınıza yükleyin ve tüm gelişmelere bir tık yakın olun.