Etiket: döviz

Ekonomi

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Nedir?

Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden alınan primdir. Sigortalıların sosyal güvenlik destek primi uygulamasına tabi olup olmadıkları ve uygulamada hangi kanun hükümlerinin ve maddesinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir. 2008...

Haberi Oku
Ekonomi

Ekonomide Emisyon Nedir?

Temel olarak, yakıt üretimi, ulaşım ve ormancılık gibi belirli bir endüstriyel faaliyet tarafından yayılan karbondioksit miktarıdır. Bu emisyonlar, çevredeki sera gazı emisyonlarına büyük katkı sağlamaktadır. Bu gazlar iklim değişikliğinden sorumludur ve çevreye büyük zararlar vermektedir. Bu emisyonlar ekonomide önemlidir çünkü ekonominin ne kadar ürettiğini ve tükettiğini etkileyebilirler. Bu emisyonlar aynı zamanda enerji kullanımını azaltarak...

Haberi Oku
Ekonomi

Doğum Borçlanması Nedir? Doğum Borçlanması Ne Kadar? 2023

Nereye, nasıl başvurulur? İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal...

Haberi Oku
Ekonomi

İş Döngüsü Nedir?

Genel olarak iş döngüsü, ekonomik genişleme ve durgunluk dönemlerini ifade eder. Bu döngüler zaman içinde ılımlı hale geldi, ancak yine de ekonomik aktivitenin yönündeki değişikliklere göre tarihleniyorlar. Para politikası, bir ekonomik durgunluğun olası olup olmadığını belirlemede kilit bir rol oynar. Bir iş döngüsünü anlamak Ekonomideki iş döngüsünü iyi anlamak, yatırım ve harcama...

Haberi Oku
Ekonomi

Portföy Nedir?

Genel olarak konuşursak, portföy bir yatırımlar topluluğudur. Bu yatırımlar genellikle değerlerine, likiditelerine, getirilerine ve diğer parametrelere göre gruplandırılır. Bir portföyün amacı, yatırımcıya zaman içinde istikrarlı bir getiri sağlamaktır. Bu, birden fazla varlığa yatırım yaparak, yatırımları çeşitlendirerek ve pasif yönetim teknikleri kullanarak başarılabilir. Çeşitlendirme Çeşitlendirilmiş bir portföye yatırım yapmak, bir portföyün riske göre ayarlanmış...

Haberi Oku
Ekonomi

İşlem Hacmi Nedir?

Temel olarak işlem hacmi, belirli bir gün içinde işlem gören menkul kıymetlerin miktarını tanımlayan bir terimdir. Bunu raporlamanın yaygın bir yolu, belirli bir gün içinde işlem gören hisse sayısını saymaktır. Kitap siparişi Tüccarlar, piyasaya girmek için en iyi fiyatı bulmak amacıyla işlem hacmini kontrol etmek isteyebilir. Bunu yapabilmek için emir defterini anlamaları...

Haberi Oku
Ekonomi

Birincil Piyasa Nedir?

Temel olarak birincil piyasa, hisse senetlerinin ve tahvillerin ikincil piyasaya aktarılmadan önce ilk satıldığı ve alınıp satıldığı yerdir. Aynı zamanda yeni bir menkul kıymet kaynağıdır. İkincil piyasadan daha az değişkendir ve aynı zamanda meşru bir ticari yatırımdır. Yeni menkul kıymetlerin kaynağı Tipik olarak, bir şirket veya hükümet menkul kıymetlerini birincil piyasada...

Haberi Oku
Ekonomi

Döviz Nedir?

Döviz alım satımı döviz piyasasının iki temel işlevidir. Her para biriminin döviz kurları piyasa tarafından belirlenir. Piyasa tezgah üstü bir piyasadır, yani herhangi bir hükümet tarafından kontrol edilmez. Faiz paritesi koşulu Temel olarak faiz paritesi, bir ülkedeki faiz oranı ile o ülkenin karşılaştırılabilir varlıklarının getiri oranı arasındaki ilişkidir. Birçok makroekonomik modelin mihenk taşıdır. Ayrıca...

Haberi Oku
Ekonomi

Arz Esnekliği Nedir?

Temel olarak, bir ekonomideki arz esnekliği, belirli bir süre boyunca bir şeyin fiyatındaki değişiklik miktarıdır. Bir piyasa ne kadar esnekliğe sahipse, arz ve talepteki değişikliklere o kadar duyarlıdır. Tersine, bir piyasa ne kadar az esnekliğe sahipse, arz ve talepteki değişikliklere karşı o kadar esnek değildir. Mükemmel esneklik Bir ekonomide tamamen esnek olmayan...

Haberi Oku
Ekonomi

Gerçek Harcama Nedir?

Enflasyona göre ayarlanmış harcama Bu yılın üçüncü çeyreğinde ABD'de enflasyona göre ayarlanmış harcamalar yüzde 1,4 arttı. Bu, üç aydaki en yüksek artış ve brüt özel yurt içi yatırımdaki yüzde 8,5'lik düşüşü kısmen dengeledi. Ancak enflasyona göre ayarlanmış harcamalar Şubat ayında düştü. Giyim, ev aletleri ve elektronik dahil olmak üzere çeşitli harcama kategorilerinde...

Haberi Oku
selimpasaspor.org
Bursa Haber
Uygulamayı Yükle

Bizi cihazınıza yükleyin ve tüm gelişmelere bir tık yakın olun.